ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ -ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Την παρούσα ιστοσελίδα, eshop.otiaxizei.com (η ιστοσελίδα) λειτουργεί και διαχειρίζεται η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ.

Η ιστοσελίδα, προσφέρει στους επισκέπτες και χρήστες πληροφόρηση γενικού και ειδικού περιεχομένου μέσω ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και ειδικών πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards). H παρεχόμενη πληροφόρηση αφορά επαγγελματίες και ιδιώτες, σε θέματα σχετικά με τις υπηρεσίες για τις οποίες οι επισκέπτες – χρήστες εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους.

Ο σεβασμός της ιδιωτικότητας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων κατέχουν ιδιαίτερη σημασία στο σχεδιασμό της επιχειρηματικής πολιτικής και της δραστηριότητάς μας τόσο για τους επισκέπτες – χρήστες της ιστοσελίδας όσο και για τους πελάτες μας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Επωνυμία: ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΝ ΓΕΝΕΙ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Διακριτικός τίτλος: ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ
ΓΕ.ΜΗ: 140373401000
ΑΦΜ: 997218964
Δ.Ο.Υ. ΣΤ΄ΑΘΗΝΩΝ
Έδρα: Ερμού 18
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 10563
Χώρα: Ελλάδα
ΤΗΛ.: 0030 2103316446
ΦΑΞ: 0030 2103316446
ΕΜΑΙL: info@otiaxizei.com
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Χρυσοβέργη Ευσταθία, Ερμού 18 – Αθήνα, 10563,
Τηλ.+2103316446, Φαξ. +2103316446, email. info@otiaxizei.com

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: H αποδοχή των ακόλουθων όρων χρήσης συνιστά τη κατάρτιση μιας νομικά έγκυρης και δεσμευτικής συμφωνίας ανάμεσα στον επισκέπτη-χρήστη (εσάς) και την ΟΤΙ ΑΞΙΖΕΙ (Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία), που αφορά την εκ μέρους σας χρήση της ιστοσελίδας, eshop.otiaxizei.com (ιστοσελίδα). Σας καλούμε όπως ανατρέξετε πλήρως στους παρόντες όρους χρήσης προτού συνεχίσετε τη πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα.

Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει τον επισκέπτη – χρήστη από την πρόσβαση, σε αυτήν ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του, εάν αυτός δεν συμμορφώνεται με έναν ή περισσότερους όρους που περιγράφονται στο κεφάλαιο αυτό.

Εάν ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας οφείλει να απομακρυνθεί αμέσως από την παρούσα ιστοσελίδα.

2.ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Η πρόσβαση στην ιστοσελίδα παρέχεται δωρεάν σε κάθε επισκέπτη που διαθέτει μια σύνδεση στο διαδίκτυο. Τα έξοδα πρόσβασης στο διαδίκτυο βαρύνουν αποκλειστικά τον επισκέπτη, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή λειτουργία του τερματικού εξοπλισμού του.

3.ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή πληροφορία οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση. Η ιστοσελίδα διατηρεί την ευχέρεια να διακόψει ή να αναστείλει τις λειτουργίες ή να τροποποιήσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες εν όλω ή εν μέρει, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

4.ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ (Links): Η ιστοσελίδα μας προσφέρει τη διασύνδεση με άλλες ιστοσελίδες μέσω συνδέσμων αποκλειστικά προς διευκόλυνση των επισκεπτών-χρηστών και πελατών μας. Η επιλογή και η δρομολόγηση σε ιστοσελίδα τρίτου συνιστά έξοδο από την παρούσα ιστοσελίδα. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη του επισκέπτη – χρήστη που θα μπορούσε να προκύψει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης ή από τη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες ή στους συνδέσμους. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα της σύνδεσης και των υπηρεσιών των συνδέσμων, ούτε και την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά τη χρήση των συνδέσμων, ο επισκέπτης πρέπει να απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας των οικείων ιστοσελίδων.

5.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Κάθε πληροφορία, κείμενο, διαφημιστικό σύνθημα, φωτογραφία, εικόνα ή σχέδιο, λογισμικό και οπτικοακουστικό έργο που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα, αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και προστατεύεται από τους οικείους νόμους και Διεθνείς Συμβάσεις. Κάθε επωνυμία, διακριτικός τίτλος και σήμα, που αναρτώνται και αναφέρονται στην ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της ιστοσελίδας ή των αναφερομένων δικαιούχων και δεν μπορούν να αναπαραχθούν, διανεμηθούν ή να τροποποιηθούν χωρίς την έγγραφη συναίνεση της εταρίας.

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ.

1.ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών-χρηστών, τα οποία αναγνωρίζονται αυτόματα από το διακομιστή του δικτύου (webserver) όπως η διεύθυνση (IP), το όνομα χώρου (domain name) καθώς και πληροφορίες σχετικά με το σύστημα του τερματικού εξοπλισμού κάθε επισκέπτη-χρήστη. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται με τη βοήθεια των “cookies”.

2.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ “COOKIES”: Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία η ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη – χρήστη όταν την επισκέπτεται. Με τον τρόπο αυτό, η ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειες και τις προτιμήσεις του επισκέπτη – χρήστη (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι ο επισκέπτης – χρήστης δεν χρειάζεται να εισάγει τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεται την ιστοσελίδα.

3.ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ “COOKIES”: Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας με την πρόσβαση και την παραμονή του σε αυτήν και με την αποδοχή στο εικονίδιο – τετράγωνο που υπάρχει στο αναδυόμενο παράθυρο (pop up), παρέχει τη σαφή και ρητή συγκατάθεσή του, ώστε να γίνεται αυτόματη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών ή απόκτηση πρόσβασης από την ιστοσελίδα σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στο τερματικό εξοπλισμό του. Επισημαίνεται ότι, όταν ο επισκέπτης ρητά ζήτησε την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας από την ιστοσελίδα, τότε δεν απαιτείται συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies που συνδέονται άμεσα με την υπηρεσία αυτή, καθώς αυτή τεκμαίρεται. Η πρόσβαση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα επιτρέπεται χωρίς την υποχρέωση της αποκάλυψης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ανωνυμία). Εάν ο επισκέπτης-χρήστης επιλέξει την ανώνυμη περιήγησή του στην ιστοσελίδα τότε στα cookies περιλαμβάνονται η ανάλυση των δεδομένων, φυλλομέτρηση και η διαφήμιση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν ο επισκέπτης – χρήστης δεν επιθυμεί να λαμβάνει cookies, τότε έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει το σύστημά του κατά τρόπο ώστε να ενημερώνεται για την εγκατάστασή τους ή να αρνείται την εγκατάσταση. Εντούτοις, εάν γίνει αυτόματη απενεργοποίηση των cookies ο χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

4.ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ιστοσελίδα συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχουν με τη θέλησή τους οι επισκέπτες-χρήστες της και οι πελάτες της.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας που θα βρει στην ιστοσελίδα, στο ειδικό πεδίο “επικοινωνία”, ο επισκέπτης- χρήστης συμπληρώνει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επώνυμο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμός τηλεφώνου) και αποστέλλει μήνυμα προς την ιστοσελίδα. Η ιστοσελίδα προβαίνει σε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που ο επισκέπτης – χρήστης γνωστοποίησε σε αυτήν προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του και να παρέχει πληρέστερα τις υπηρεσίες της. Ως εκ τούτου, η ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα γενικά προσωπικά δεδομένα (οικογενειακά χαρακτηριστικά, εκπαιδευτικά προσόντα, περιουσιακά στοιχεία και λοιπά ενδιαφέροντα) που ο επισκέπτης – χρήστης και ο πελάτης της γνωστοποιεί και συγκατατίθεται στην επεξεργασία τους για το σκοπό της διαχείρισης των πελατών και των διαφημιστικών προωθητικών ενεργειών (marketing) προς αυτούς. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχεία προσωπικής αναγνώρισης (π.χ. κωδικός εισόδου) και οικονομικής αναγνώρισης (π.χ. αριθμό πιστωτικής κάρτας, διεύθυνση (IP), αριθμός πελάτη και ταυτότητα πληρωμής) μόνο για τη διαχείριση των πελατών της.

5. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ: Η συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων έχει ως κύριο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της πλοήγησης του επισκέπτη – χρήστη στην ιστοσελίδα, βάσει των ενδιαφερόντων του καθώς και την εξασφάλιση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, που πραγματοποιείται με τη διατήρηση αποδεικτικών στοιχείων της επικοινωνίας και της συναλλαγής. Ο επισκέπτης – χρήστης με την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας παρέχει τη ρητή συναίνεσή του στον υπεύθυνο επεξεργασίας να προβεί σε συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, που είναι αναγκαία για την ενημέρωση του, τόσο στο προσυµβατικό στάδιο όσο και για την τυχόν εκτέλεση της σύµβασης.

6.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η ιστοσελίδα δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών χρηστών ούτε των πελατών της σε τρίτους (δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς), χωρίς τη προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Η συγκατάθεση για τη διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων είναι ρητή και παρέχεται είτε με έγγραφη βεβαίωση είτε με ειδική επισημείωση σε συγκεκριμένο σημείο της ιστοσελίδας (click). Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να άρει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε με έγγραφη αίτηση στο email του υπεύθυνου επεξεργασίας.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ: Ο επισκέπτης – χρήστης της ιστοσελίδας διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα συγκεκριμένα δεδομένα και δικαιούται να ζητήσει τη συμπλήρωση, διόρθωση ή διευκρίνησή τους. Επίσης, το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δικαίωμα να λαμβάνει ανέξοδα από τον υπεύθυνο της επεξεργασίας κάθε πληροφορία σχετικά με την ύπαρξη ή μη της επεξεργασίας δεδομένων και πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις κατηγορίες δεδομένων υπό επεξεργασία, καθώς και κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή το κλείδωμα των δεδομένων.

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά τρόπο σύννομο και θεμιτό, δεν συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (όπως προέλευση, φρονήματα, πεποιθήσεις, υγεία κλπ.) και δεν θίγει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του επισκέπτη και χρήστη. Η διαβίβαση των δεδομένων από τον επισκέπτη – χρήστη και πελάτη γίνεται με μέθοδο ασφαλούς διαβίβασης.

IV. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

1.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία μας τηρεί με αυστηρότητα πολιτική ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων από κάθε παράνομη πρόσβαση, αποκάλυψη, χρήση και τροποποίηση και από εκούσια ή ακούσια καταστροφή. Εντούτοις, η ιστοσελίδα επιτρέπει στον επισκέπτη-χρήστη την επικοινωνία ή την αποστολή πληροφοριών κατά τη διαβίβαση των οποίων μπορεί να παρεμβληθούν τρίτοι και να αποκτήσουν πρόσβαση. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία δεν φέρει σε καμία περίπτωση ευθύνη εάν τα δεδομένα αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης που επιφέρει ζημία ή βλάβη στο υποκείμενό τους, εφόσον δεν διαπιστώθηκε βαρεία αμέλεια ή δόλος της. Ο επισκέπτης – χρήστης αναγνωρίζει τους υφιστάμενους περιορισμούς που αφορούν την εν γένει ασφάλεια του διαδικτύου και αποδέχεται το γεγονός ότι η ιστοσελίδα δεν μπορεί να εγγυηθεί απόλυτη προστασία, ενάντια σε κακόβουλες πρακτικές τρίτων προσώπων (όπως, ιδίως τη διάδοση ιού, ή την αποκρυπτογράφηση δεδομένων).

2.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ: Η ιστοσελίδα λαμβάνει κάθε προσήκον μέτρο, ώστε οι πληροφορίες και οι δημοσιεύσεις που αναρτώνται στην ιστοσελίδα να είναι ακριβείς και αξιόπιστες. Εντούτοις, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία δεν εγγυάται ούτε την ακρίβεια των πληροφοριών και των δημοσιευμάτων, ούτε και την αξιοπιστία τους και συνεπώς δεν ευθύνεται έναντι των επισκεπτών – χρηστών, πελατών ή τρίτων για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη θα μπορούσε να προκληθεί από τον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους. Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards) ή των ενημερωτικών δελτίων (newsletters) που δημοσιεύει, καθώς και για κάθε διαδιδόμενη πληροφορία η οποία είναι ανακριβής και εσφαλμένη ή θα μπορούσε να κριθεί απειλητική, δυσφημιστική ή σκανδαλώδης. Απαγορεύεται η μετάδοση ή προσάρτηση μηνυμάτων ή πληροφοριών που είναι δυνατό να επιφέρουν ποινική ή αστική ευθύνη. Η ιστοσελίδα δύναται να αφαιρέσει κάθε πληροφορία ή δημοσίευμα που αναρτάται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρειά της και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος της σε περίπτωση παράβασης των όρων χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

V. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: Η διάρκεια ισχύος των όρων χρήσης της ιστοσελίδας είναι αόριστη. Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους χρήσης οποτεδήποτε και για το λόγο αυτό επισκέπτης οφείλει να ανατρέχει προσεκτικά σε αυτούς και να ανανεώνει τακτικά την ενότητα αυτή.

2.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ: Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία έχει έδρα στην Αθήνα και η παρούσα ιστοσελίδα διέπεται από από την ενωσιακή και ελληνική νομοθεσία περί ηλεκτρονικού εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή, ιδίως το Ν. 2251/1994 (ΦΕΚ Α/191) για τη προστασία των καταναλωτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το Π. . 131/2003, (ΦΕΚ Α/116), για τη προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην οδηγία 31/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο, το Κώδικα Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Υπουργική Απόφαση 31619/22-3-2017 (ΦΕΚ Β/969) καθώς και το Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ Α/133) για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στο τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και το Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017